Archív článkov

Dejiny

11.09.2013 23:07
  Novoperzská ríša alebo Ríša Sasánovcov, nazývaná jej obyvateľmi Ērānshahr, bola neskoroantickým predislámským štátnym útvarom s centrom v dnešnom Iráne. Dejiny tejto ríše súvisia úzko s dynastiou Sasánovcov. Novoperzská ríša nadväzuje na staršie štátne útvary s podobnou tradíciou a etnickým...

Dejiny

11.09.2013 23:02
  Dejiny asi 559 - Achajmenovec Kýros II., syn Kambýsov, preberá moc v anšanskom kráľovstve v Párse (Perside), tvoriacom súčasť médskej ríše. 550/549 - Kýros II. poráža médskeho kráľa Astyaga (Ištumegu) a dobýva jeho hlavné mesto nazývané Ektabana (dnes Hamadán); vznik Staroperzskej...

Zoznam perzských kráľov z rodu Achajmenovcov

11.09.2013 22:59
  Zakladateľom dynastie bol Achajmenes (Hachámaniš) a prví predstavitelia vládli v srdci dnešného Iránu. Veľmocenskú politiku Achajmenovcov začal Kýros II. Starší (Veľký), ktorý zvrhol médskeho kráľa Astyaga (Ištumegu), ovládol Médiu a začal si podmaňovať Malú Áziu a ostatné územia na Blízkom...

A C H A J M E N O V C I

11.09.2013 22:56
  Achajmenovci Achajmenovci alebo Achaimenovci bola perzská dynastia, ktorá v dobe najväčšej slávy ovládala veľkú časť Blízkeho východu, Afriky (Egypt) a Európy (Trácia). Zakladateľom dynastie bol Achajmenes (Hachámaniš) a prví predstavitelia vládli v srdci dnešného Iránu. Veľmocenskú...

D E J I N Y

11.09.2013 22:55

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C3%8Dr%C3%A1nu

11.09.2013 13:46
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C3%8Dr%C3%A1nu

gggg

11.09.2013 02:24
aaaa
Záznamy: 31 - 37 zo 37
<< 1 | 2 | 3 | 4