A C H A J M E N O V C I

11.09.2013 22:56

 

Achajmenovci


Achajmenovci alebo Achaimenovci bola perzská dynastia, ktorá v dobe najväčšej slávy ovládala veľkú časť Blízkeho východu, Afriky (Egypt) a Európy (Trácia).

Zakladateľom dynastie bol Achajmenes (Hachámaniš) a prví predstavitelia vládli v srdci dnešného Iránu. Veľmocenskú politiku Achajmenovcov začal Kýros II. Starší (Veľký), ktorý zvrhol médskeho kráľa Astyaga (Ištumegu), ovládol Médiu a začal si podmaňovať Malú Áziu a ostatné územia na Blízkom východe. Najväčší rozsah dosiahla ríša za vlády Dareia I. (pochádzal z vedľajšej línie Achajmenovcov) a jeho syna Xerxa I. Dynastia skončila vládou Dareia III., ktorého porazil macedónsky kráľ Alexander III. Veľký. Na úteku ho zavraždili jeho satrapovia.

Iránsky kráľ Perzie Xerxes
Zoznam perzských kráľov z rodu Achajmenovcov :


Kýros II. Veľký (Kuruš) (cca. 559 pred Kr. – 529 pred Kr.)

Kambýses II. (Kambudžija) (529 pred Kr. – 522 pred Kr.)

Gaumáta (522 pred Kr.)

Dareios I. (Dárajavauš) (521 pred Kr. – 486 pred Kr.)

Xerxes I. (Chšájaršá) (485 pred Kr. – 465 pred Kr.)

Artaxerxes I. (464 pred Kr. – 424 pred Kr.)

Xerxes II. a Sogdianos (424 pred Kr. – 423 pred Kr.)

Dareios II. (423 pred Kr. – 405 pred Kr.)

Artaxerxes II. Mnemon (404 pred Kr. – 359 pred Kr.)

Artaxerxes III. Óchos (358 pred Kr. – 338 pred Kr.)

Arses (337 pred Kr. – 336 pred Kr.)

Dareios III. (335 pred Kr. – 331 pred Kr.)