Dejiny

11.09.2013 23:02

 

Dejiny
asi 559 - Achajmenovec Kýros II., syn Kambýsov, preberá moc v anšanskom kráľovstve v Párse (Perside), tvoriacom súčasť médskej ríše.
550/549 - Kýros II. poráža médskeho kráľa Astyaga (Ištumegu) a dobýva jeho hlavné mesto nazývané Ektabana (dnes Hamadán); vznik Staroperzskej ríše.
547/546 - Kýros víťazí nad lýdskym kráľom Kroisom a obsadzuje celú Malú Áziu vrátane Sárd. (Bitka pri Pterii, Bitka pri Tymbre)
539 - Kýrove vojská vstupujú do Babylonu; chaldejský kráľ Nabonid je zajatý.
530 - Kýros zomiera v boji s Massagetmi na rieke Syrdarja (Jaxartés); nástupcom Kambýses II.
525 - Kambýses dobýja Egypt; posledný kráľ 26. dynastie Psammetik III. je zajatý a neskôr usmrtený.
522 - vzbura mága Gaumátu, ktorý získava podporu v celej ríši; Kambýsova smrť; úspešný protipuč Achajmenovca Dareia, syna Hystaspa.
522/521 - Dareios I. potláča revolty, ktoré po Gaumátovom zavraždení zachvátili väčšinu perzských dŕžav.
okolo 515 - Dareios zakladá administratívne centrum achajmenovskej monarchie - Perzepolis.
513 - 510 - Dareiova neúspešná výprava proti Skýtom; obsadenie Trácie; macedonskí králi uznávajú perzskú zvrchovanosť; ovládnutie oblastí v povodí Indu.
507/506 - Aténski vyslanci sa formálne podrobujú perzskému veľkokráľovi.
500/499 - 495/494 - vzbura gréckych obchodných osád v Malé Ázii (tzv. iónske povstanie) je Peržanmi potlačená. (Bitka pri Efeze, Bitka pri Ladé)
492 - Dareios I. si znovu podrobuje macedónsko-trácky priestor; skaza perzského loďstva pri Athose.
490 - kráľov pokus opanovať Atény končí neúspešne (bitka pri Maratóne).
486 - Dareios I. zomiera, jeho nástupcom Xerxes I.; povstanie v Egypte.
481 - Xerxes potláča odboj v Babylonii.
480 - 479 - Xerxova výprava proti európskemu Grécku končí vážnymi porážkami pri Salamíne a Platajách.
465 - zavraždenie Xerxa I. a následníka trónu Dareia; na perzský trón zasadá mladší Xerxov syn Artaxerxes I.
asi 449 - tzv. Kalliov mier medzi Aténami a perzskou ríšou (jeho historicita je sporná).
424 - 423 - dynastické otrasy po smrti Artaxerxa I. vynášajú k moci kráľovho ľavobočka Dareia II. (Ócha).
423 - 404 - Dareios II. získava opäť kontrolu nad Malou Áziou; počas peloponézskej vojny podporuje (najmä finančne) Spartu.
404 - vlády sa ujíma Dareiov syn Artaxerxes II.; povstanie v Egypte vedie k odtrhnutiu tejto dôležitej provincie.
401 - v bitke pri Kunaxe je usmrtený Artaxerxov brat Kýros Mladší, ktorý sa s pomocou gréckych žoldnierov snažil ovládnuť perzskú ríšu; najatým Grékom sa po strastiplnej ceste podarí dostať domov (anabáza).
399 - 387 - vojna s Grékmi.
387/386 - v tzv. kráľovskom (alebo Antalkidovom) mieri Gréci s konečnou platnosťou uznávajú perzské právo na Malú Áziu.
359 - moc preberá Artaxerxov syn Artaxerxes III., ktorému sa v rokoch 343/342 podarí znovu ovládnuť Egypt; zlikvidované sú aj povstania v Malej Ázii a Fenícii.
338 - 336 - krátka vláda Artaxerxovho syna Arsa.
336 - Dareios III. z mladšej línie rodu (jeho starým otcom bol Dareios II.) zasadá na perzský trón.
334 - macedonský kráľ Alexander Veľký vstupuje na pôdu Malej Ázie a poráža perzské vojská na rieke Granikos.
333 - vojská Dareia III. sú rozdrvené v bitke pri Isse (na hraniciach Sýrie a Malej Ázie); Alexander vstupuje do Fenície.
332 - Alexander dobýja Egypt.
331 - bitka pri Gaugaméle končí útekom Dareia III.
330 - Alexander Veľký plieni Perzepolis; zavraždenie Dareia III. na impulz bakterského satrapu Béssa; koniec achajmenovskej ríše.