. . . od Kujruša po Muhammad Rézu Pahlavího vo fotografiách

12.09.2013 00:09

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_persk%C3%BDch_panovn%C3%ADk%C5%AF